Proč využívat dešťovou vodu?

Využití dešťové vody - Proč využívat dešťovou vodu?

Využití dešťové vody - Důvody, které vás přesvědčí proč dešťovou vodu využívat!

 

Využití dešťové vody šetří peníze - Ceny za odběr, přípravu a transport pitné vody stále každým rokem rostou. Ceny jsou různé podle kraje, v republikovém průměru se cena v roce 2013 i se stočným pohybuje okolo cca 72,- Kč za jeden m3. Například v roce 1999 byla cena se stočným okolo cca 32,- Kč za m3. Předpokládaný růst cen vody je tedy více jak pravděpodobný. Při využití dešťové vody se v domácnosti dá nahradit voda pitná, vodou dešťovou a to až 50% spotřeby a tím ušetřit náklady. Musíme si však také uvědomit, co bude stát vytvoření a provoz systému pro využití dešťové vody.

 

Nižší energetická náročnost při využití dešťové vody - Dopravu pitné vody až do místa odběru, zajišťují vysokotlaká čerpadla, často i ze vzdálenost větší jak 100 Km. Pro tyto čerpadla je potřebné velké množství elektrické energie. Při využití dešťové vody je spotřeba energií značně nižší, využívá se menší tlak a potrubí je malé vzdálenosti. Dnes je možné kombinovat využití dešťové vody se solárnímy systémy a tím docílit nejnižší spotřebu energií a samostatnost a nezávyslost na dodávkách energie.

 

Méně pracích prostředků při využití dešťové vody - Čím více obsahuje voda vápník a hořčík, tím je tvrdost vody vyžší, a tím vzrůstá spotřeba pracích prostředků. Prací prostředky obsahují změkčovadla a s tvrdostí vody roste jejich dávkování. Voda obsahující sloučeniny vápníku a hořčíku na sebe váže aktivní prací sustance a mýdlo. U tvrdé pitné vody je spotřeba pracích prostředků až 2 krát vyžší než u vody měkké. Zatížení životního prostředí: vodní toky obsahují fosfáty, tenzidy i bělidla. Deštová vody vápník neobsahuje a tím je vhodná pro praní, šetří náklady na prací prostředky a je ekologickým řešením.

 

Snížení potřeby retenčních nádrží a ochrany před záplavami - Při větších dešťových srážkách, které jsou dnes častým jevem se voda stále hůře vsakuje. Příčinou špatného vsakování jsou zastavěné velké části půdy a to buď domy, silnicemi a zpevněnými plochami. Dešťová voda tak rychleji odtéká kanalizací do toků. Aby se docílilo plynulého odvodnění jsou budovány retenční nádrže a vsakovací systémy. Takové zátopové prostory zasahují do vzhledu krajiny, jsou drahé a financované s poplatků za vodu odpadní.

Systém využití dešťové vody má stejné účinky, používá jímky a nádrže na dešťovou vodu. Shromažďuje vodu tam, kde zrovna naprší a neodvádí ji do kanalizace. Pokud zásobník nedokáže pojmout aktuální množství vody je zhotoven bezpečnostní přepad, kde se voda vsákne do půdy pozvolně.

 

Naše zásoby vody jsou omezené - V dnešní době je příprava pitné vody z podzemí, řek nebo povrchových vod stále obtížnější. V oblasti, kde je intenzita zamědělství vyžší je půda zatížena dusičnany, pesticidy a tím je zhoršována kvalita vody. Na území s větší koncentrací obyvatelstva zhoršují kvalitu vody chlorivané uhlovodiky. Dobrá pitná voda se stává stále vzácnější, často se voda dopravuje na místo spotřeby ze vzdálených oblastí. A to má za důsledek zvyšování cen vody a snižování spodní hladiny vody v oblasti odběru.

 

Rostliny mají rády dešťovou vodu - Dešťovou vodu rostliny mají rady, příjmají rády vodu bez vápníku a lépe jí vstřebávají. Důležitá je i teplota vody, pokud budeme rostliny zalévat vodou podzemní, která má teplotu cca 8 stupňů moc to rostlinám neprospívá a v teplých dnech může dostat rostlina i šok. Proto je idealní dešťovou vodu jímat a pak následně zalévat. Pro zavlažování zahrad je ideálnín řešením využití dešťové vody.

 

Využitím dešťové vody vzniká méně vody odpadní - Nahradíme-li částečně pitnou vodu za vodu dešťovou, můžeme snížit odvod vody do kanalizace. Pokud bude více lidí využívat dešťovou vodu , mohou být budovány menší spalškové kanalizace a čističky odpadních vod. Tím se ušetří nejen na stavběobjektů , ale i na poplatcích za odvod vody do kanalizace. Některé obce již dnes doporučují nebo podporují výstavbu těchto systému na využití dešťové vody. Systémy pro využití dešťové vody jsou podporovány v řadě státu v EU.

 

Proč něco neudělat pro životní prostředí, je to dobrý pocit! Vužití dešťové vody je přeci ekologické!