Využití dešťové vody

pro zavlažování zahrad, rodinný dům a jiné stavby

Využití dešťové vody pro zavlažování zahrady

Využití dešťové vody pro zavlažování zahrad

Využití dešťové vody k zavlažování zahrady nebo-li pro zálivku rostlin je ideálním řešením. Dešťová voda neobsahuje vápník a hořčík, je měkká a rostliny ji dobře příjmají lépe než vodu z vodovodu, ketrá je tvrdá a chlorovaná.

Zavlažování zahrady

Využití dešťové vody pro rodinný dům

Využití dešťové vody v rodinném domě

V rodinném domě se dešťová voda dá využít pro splachování toalety a pro praní v pračce. Využití dešťové vody může nahradit až 50% spotřeby vody pitné. Při nedostatku vody dešťové, lze vytvořit systém s využitím více zdrojů vody.

Rodinný dům

Bez využití dešťové vody, vsakovací systém

Využití dešťové vody, vsakovací systémy

Vsakovací systémy, lze buď napojit na zařízen pro využití dešťové vody jako bezpečnostní přepad, nebo přímo napojit na odvoďnovanou plochu. Součástí by měla být filtrace, pro delší životnost a vsakovací schopnost systému.

Vsakovací systémy

Využití dešťové vody - zavlažování zahrad, rodiný dům a jiné satvby

Využití dešťové vody začíná sběrem dešťových srážek ze střechy i jiných ploch určených k odvoďnění. Srážky dopadají na odvoďńované plochy, jsou svedeny do okapů nebo kanálů a pak dále dešťovými svody shromažďovány v zásobníku. Filtrace probýhá buď v dešťových svodech, externích filtrech mimo zásobník nebo filtrací interní v zásobníku. Výběr jímky a nádrže na dešťovou vodu je závyslí na daných možnostech. Zásobník může být umístěn v zemi nebo ve sklepních prostorech, lze ho umístit i na povrchu, ale pak se dá využívat pouze pro zavlažování. Nádrže na dešťovou vodu jsou z různých materiálů, dnes se používají nejčastěji betonové, sklolaminátové nebo plastové samonosné jímky.

Dále se zvolí čerpací technika, která se vybýrá dle způsobu využití. Pro zavlažování zahrady se často volí ponorná čerpadla nebo samonasávací odstředivá čerpadla. Pro rodinné domy se používají domácí vodárny, které zásobují domovní okruh. Vždy je nejlepším řešením, aby čerpadlo mělo plovákové sání, aby sálo vodu 20 cm pod hladinou vody, kde je voda nejčistější. Systém využívá dešťovou vodu do vytvořených okruhů. Dešťová voda je altermnativní zdroj vody. Vždy je pro dosažení pokrytí každodeního využití systému doplněn jiným zdrojem vody.

Při nadměrném přítoku dešťové vody se musí udělat bezpečnostní přepad, kam je odváděna přebytečná voda ze zásobníku. Přepad je sveden do vsakovacího systému, kde se dešťová voda pozvolně vsakuje.

Zajímavý článek najdete i na voda.tzb-info.cz, který pojednává o možnostech systému využití dešťové vody